ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer

ESC 2020, Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset berättar kort om de nyligen presenterade förmaksflimmer-riktlinjerna med fokus på förändringar inom screening och diagnosticering av sjukdomen.
  • Hej, Angelo Modica heter jag, medicinsk rådgivare på Pfizer. 

Vi ska prata lite grann om ESC:s riktlinjer,  de har släppt ut några stycken och nu ska vi fokusera på förmaksflimmer. Jag har med mig en gäst här – Dr Emma Svennberg från Karolinska sjukhuset, kardiologen där. 

Välkommen Emma. 

Tack Angelo.

Du, jag har ju inte läst den här 84 sidorna på de nya rekommendationerna vad gäller förmaksflimmer och jag tror inte du heller har, eller kanske du har orkat igenom dem. Men är det något speciellt du skulle vilja lyfta idag när det gäller de nya riktlinjerna? 

Det är ju som du säger ett stort dokument, 84 sidor förmaksflimmer riktlinjer, men väldigt välskrivet och trevligt dokument tycker jag, med mycket bra bilder och tydliga klargöranden för våra flimmerpatienter. För mig som har sysslat mycket med förmaksflimmer screening så innebär de här nya riktlinjerna en del förändringar. 

Med just Screeningen, tycker du att man har lyft upp, som inte har funnits tidigare i riktlinjerna. 

Ja, några saker är kvar, och det är att vi ska göra det som kallas för opportunistisk screening det vill säga, att alla patienter som kommer in till hälso- och sjukvården för vilken anledning som helst som är över 65 år där ska man ta pulsen eller så kan man ta ett EKG för att bedöma om de har förmaksflimmer. Ett tydligt klargörande i de här nya riktlinjerna, det är för att diagnosticera förmaksflimmer så behöver man antingen då ett 12 avlednings-EKG eller så kan man ta ett enkanals-EKG där man ser förmaksflimmer i minst 30 sekunder. Det här var inte tydliggjort tidigare och det gör att det finns mycket möjligheter för förmaksflimmer-diagnostik även per distans.

Ja, och då kan jag också tänka mig att det bli smidigare också om man tänker sig en vårdcentralsituation, att istället för att ta ett EKG som screeningmetod, så tar man ett tum-EKG eller ett stav-EKG, när man sitter med patienter i sitt mottagningsrum.

Ja, precis, och man kan sen skicka med patienter olika typer av EKG hem, plåster-EKG till exempel, för att leta efter förmaksflimmer.

Men men ska man då ta puls när man är på vårdcentralen, kan man inte lika gärna använda ett instrument (en device) direkt?

Jag skulle ju rekommendera att använda ett device direkt för att pulstagning är inte särskilt precis i förmaksflimmerdiagnosen, man kan ju förstås inte börja behandla förmaksflimmer med blodförtunnande behandling baserat bara på pulsen, och i riktlinjerna så är man ganska tydlig med att det är EKG som gäller för att ställa förmaksflimmer diagnosen och det kan ju också vara värt att tänka på nu när det kommit mycket bärbar utrustning som man kan köpa själv som konsument.

Och där är det ofta fotopletysmografi somutrustningarna använder, och det är alltså inte godkänd för att ställa diagnosen förmaksflimmer.

Nej, just det. Men du, om du har en patient, alltså du ser opportunistiskt på vårdcentral, pekar de ut någon särskild riskgrupp som jag ska ta opportunistisk screening på, förutom ålder 65 eller 65 år man pratar om då.

Det är ålder 65 år, och sen är det faktiskt också patienter med hypertoni som man rekommenderar med en klass 1 rekommendation och screena opportunistiskt för förmaksflimmer just.

Okej. Då är det ju många patienter som kan falla in där som går på regelbundna kontroller på vårdcentraler. Jag tänker på, som du nämner hypertoniker, men även diabetesmottagning, de flesta har hypertoni också som är värda att screena. 

Exakt, det är en jättestor grupp där som faller under de här screeningriktlinjerna då.  – Men om man då enligt riktlinjerna gör en opportunistisk screening, låt säga att patienterna får provta med ett device 30 sekunder, man konstaterar förmaksflimmer under de här 30 sekunderna. Vilket patienten inte har inte känt till tidigare - vad gör man då?

Ja, det här är också viktigt och det kommer också från de nya riktlinjerna och det kan ju tyckas självklart. Men att patienten ska vara medveten om före screeningen om att vad som kommer hända ifall man hittar förmaksflimmer så att patienten förstår vad själva screeningen innebär och sen är den som screenar också ansvarig för att se till att den här patienten får en adekvat uppföljning för sitt förmaksflimmer, en strukturerad uppföljning helt enkelt. 

Så man får informera patienten innan man ger den här Tum-EKG:t eller pinnen att nu kommer vi att screena dig för förmaksflimmer och informera om att det nu kan bli antikoagulantia om vi hittar förmaksflimmer.

Ja, och det tror jag absolut en nyckel i det här för att patienterna måste förstå vad det är för någonting man gör och vad det innebär för deras del också om man skulle hitta förmaksflimmer.

Om du har riskpatient framför dig, vi säger på vårdcentralen då, och och så ger ett tum-EKG eller stav-EKG eller vad du nu använder och så visar sig inget flimmer men patienten är en hög risk enligt CHADS VASC men har inget känt flimmer, har bra sinusrytm. Vad rekommendera ESC:s riktlinjer någonting då därefter. 

Ja, man kan säga att patienter som har hög risk för flimmer eller för stroke, framförallt de som är över 75 år eller har flera riskfaktorer som du sa hög CHADS VASC poäng så hörs . Där rekommenderar guidelines nu att man bör överväga att göra systematisk screening och systematisk screening, det är ju egentligen ofta att man bjuder in patienter kanske i en viss riskkategori för att genomgå en screening, så det här, den här rekommendationen har gått upp i styrka jämfört med föregående riktlinje.

Om vi rekapitulerar det här. Hur kommer det sig att vi inte rekommendera systematisk screening idag i populationen. Ja vad fattas, var är den felande länken så att säga. –Ja, det man ännu inte vet med systematisk screening det är ju vilken strokerisk har de individer där man hittar förmaksflimmer på det här sättet genom just screening. Och där finns nu, och där finns det ännu inte några evidens på att just screening gör att man får en minskad risk för stroke, död eller hjärtsvikt. Så där finns ännu inga studier med sådana hårda kliniska endpoints.

Men det är på gång har jag förstått. 

Det är absolut på gång, i Sverige så gör vi två stora studier, stroke-stop-studien 1 och 2 där vi snart väntar in resultat i den första studien. Sedan pågår ju flera internationella studier.

Guard AF-studien en sådan stor studie också. Och sen är det en stor studie som heter

SAFER-studien, i Storbritannien. I de här studierna så har man lagt upp det som en “intention to screen”, det vill säga att de patienterna som kommer på screening jämförs med patienter som inte kommer på screening och så jämför man hur det går för screening-patienter jämfört med icke screenade patienter och då förutsätter man ju att man kommer att hitta en del förmaksflimmer bland de patienterna man screenar och sätta in dem på antikoagulantiabehandling.

Är det någonting, eller när det gäller om data, när kan vi förväntas är sådana data som kan ge den sista pusselbiten vi behöver för att rekommendera screening, om vi kan rekommendera screening. Det beror på resultaten förstås.

Ja, Strokestop 1 data kommer vara tillgängliga i slutet av året, sannolikt. Strokestop 2 tar några år till. Guard AF är den studien som därefter är närmast med resultat och det tror jag blir ungefär om ett år ungefär.

Ja just det. Emma, är det någonting annat som du har hittat i förmaksflimmer guidelines som du vill lyfta upp idag?

Den här strukturerade genomgången av förmaksflimmer-patienter som man använder i nya guidelines med “A better age of population - a better care” tycker jag är väldigt tilltalande och att man sätter patienten så mycket i centrum. 

Ja, och det är lätt att komma ihåg den här akronymen, minns du den?

Ja, “cc2 a b c” 

Ja, exakt! Väldigt enkelt. Du, jag såg din föreläsning du hade också att du nämnde någonting om guidelines om telehealth, kan du nämna något kort om det – för det var väldigt intressant. 

Ja, nu med covid-19 så har ju liksom telehealth accelererat i hela världen och då har de olika hjärtrytm organisationerna skrivit en rekommendation för vilka patienter som telemonitorering kan vara aktuellt för och vad man kan tänka sig för- och nackdelar med telemonitorering av arytmipatienter just nu.

Ja, det kommer vi se mycket mer av nu framöver och ska bli väldigt intressant att följa telehealth. Digital digitala möten med patienter och försöka hitta patienter som är i behov av screening av arytmi och andra saker. 

Emma. Stort tack för din tid idag! 

Tack för att jag fick vara med.

Och och lycka till med fortsatt bevakning ESC digitalt. 

 

PP-GIP-SWE-0145-FEB-2021

Senaste videos

Senaste videos

48:38
Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Tord Juhlin, Överläkare och Maria Dahlberg, Sjuksköterska
eliquis förmaksflimmer kardiologi
47:29
Akut hantering och behandling över tid vid venös trombos - Mårten Söderberg, Överläkare
eliquis kardiologi senaste
48:01
Interventioner och behandling vid förmaksflimmer - Annica Ravn-Fischer, Överläkare
annica ravn-fischer intervention trombosveckan
44:11
Hjärtamyloidos - Hur ställer vi en tidig diagnos och hur behandlar vi våra patienter?
attr-cm hjärtamyloidos per eldhagen
13:21
Hur kan Ekokardiografi och EKG hjälpa dig att ställa diagnosen Transtyretin amyloid kardiomyopati
per lindqvist ekokardiografi hjärtamyloidos
01:18
Kateterablation vid förmaksflimmer
espen fengsrud esc 2023 förmaksflimmer
05:32
Underliggande dödsorsaker hos patienter i Rikssvikt
camilla settergren esc 2023 hjärtsvikt
15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
12:11
STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor/konsult kardiolog
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:12
DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
esc kardiologi eliquis
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården - Stefan James, Professor
stefan james esc kardiologi
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:43
Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI
tigist wodaje esc förmaksflimmer
05:50
Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare
esc förmaksflimmer kardiologi
03:06
Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
09:26
Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:03
Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet
eliquis senaste senaste webinar
05:13
Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet
eliquis senaste senaste webinar
02:41
Multiplex screening for biomarkers associated with subsequent heart failure hospitalisation in patients with atrial fibrillation, insights from the ARISTOTLE trial - Tymon Pol, Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University
eliquis senaste senaste webinar
03:31
How reliable are single day electrocardiogram measurements to detect excessive supraventricular ectopic activity - Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi & Doktorand
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:31
Menopausal vasomotor symptoms and subclinical atherosclerotic cardiovascular disease - Sigrid Nilsson, AT-läkare, doktorand
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:02
Genetic factors predisposing to arrhythmic events and QTc prolongation during follow-up in long QT patients with unaffected QTc at initial presentation: Swedish experience - Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:32
Neurofilament light chain (NFL) - a neuron-specific plasma biomarker for evaluating risk of ischemic cerebral events in atrial fibrillation - Julia Aulin, MD, PhD, Postdoc
eliquis senaste senaste webinar
23:26
Hur vi kan hjälpa patienter med hjärtamyloidos
attr-cm per eldhagen kardiologi
30:15
Kliniskt Komplexa Situationer 2 maj 2023 - pandeldiskussion
roza chaireti måns almqvist anette jemtrén
03:17
Iron deficiency screening and intravenous iron use after acute decompensated heart failure
vårmötet 2023 kardiologi charlotta ljungman
03:47
Differences in phenotypes, symptoms and survival in cardiomyopathies
vårmötet 2023 kardiologi charlotta ljungman

Ämnen inom Kardiologi

Förmaksflimmer Vte Stroke

Tidigare webbsändningar

Tidigare webbsändningar

48:38
Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Tord Juhlin, Överläkare och Maria Dahlberg, Sjuksköterska
eliquis förmaksflimmer kardiologi
47:29
Akut hantering och behandling över tid vid venös trombos - Mårten Söderberg, Överläkare
eliquis kardiologi senaste
48:01
Interventioner och behandling vid förmaksflimmer - Annica Ravn-Fischer, Överläkare
annica ravn-fischer intervention trombosveckan
15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
12:11
STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor/konsult kardiolog
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:12
DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:43
Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI
tigist wodaje esc förmaksflimmer
05:50
Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare
esc förmaksflimmer kardiologi
03:06
Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
09:26
Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:03
Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet
eliquis senaste senaste webinar
05:13
Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet
eliquis senaste senaste webinar
02:41
Multiplex screening for biomarkers associated with subsequent heart failure hospitalisation in patients with atrial fibrillation, insights from the ARISTOTLE trial - Tymon Pol, Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University
eliquis senaste senaste webinar

Kongresser och möten

Esc Kardiovaskulärt Vårmöte Esoc

Intervjuer från ESC

Intervjuer från ESC

15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
12:11
STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor/konsult kardiolog
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:12
DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
esc kardiologi eliquis
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården - Stefan James, Professor
stefan james esc kardiologi
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:43
Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI
tigist wodaje esc förmaksflimmer
05:50
Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare
esc förmaksflimmer kardiologi
03:06
Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
09:26
Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:03
Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet
eliquis senaste senaste webinar
05:13
Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet
eliquis senaste senaste webinar
02:41
Multiplex screening for biomarkers associated with subsequent heart failure hospitalisation in patients with atrial fibrillation, insights from the ARISTOTLE trial - Tymon Pol, Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University
eliquis senaste senaste webinar
03:31
How reliable are single day electrocardiogram measurements to detect excessive supraventricular ectopic activity - Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi & Doktorand
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:31
Menopausal vasomotor symptoms and subclinical atherosclerotic cardiovascular disease - Sigrid Nilsson, AT-läkare, doktorand
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:02
Genetic factors predisposing to arrhythmic events and QTc prolongation during follow-up in long QT patients with unaffected QTc at initial presentation: Swedish experience - Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:32
Neurofilament light chain (NFL) - a neuron-specific plasma biomarker for evaluating risk of ischemic cerebral events in atrial fibrillation - Julia Aulin, MD, PhD, Postdoc
eliquis senaste senaste webinar
04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
03:18
ESC 2022 - Ny studie om VES somprediktor för förmaksflimmer - Alexandra Måneheim, doktorand vid Lunds Universitet
senaste filmerna mest sedda esc 2022
04:16
ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare
senaste filmerna mest sedda esc 2022
03:25
ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand
senaste filmerna mest sedda kajsa strååt
07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
emma svennberg stroke kardiologi
01:10
ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI
oskar angerås ziad hijazi aks
17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
bengt johansson esc kardiologi
11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
carina blomström lundqvist esc kardiologi
12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
mats börjesson esc kardiologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
08:17
Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI
esc renato d. lopes aks
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
esc kardiologi esc2019_dag4
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
karin schenck-gustafsson esc kardiologi
03:00
BMI och kardiovaskulär risk
claes held esc kardiologi
02:14
Trippelterapi och blödningsrisk
anna holm esc kardiologi
02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation
carina blomström lundqvist esc kardiologi
03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
ander cohen esc vte

Missa inget inom Kardiologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Kardiologi i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde - Kardiologi. Genom vårt nyhetsbrev når du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ESC (European Society of Cardiology), ESOC (European Stroke Organisation Conference) och EHRA (European Heart Rhythm Association). Du kan också lyssna till föreläsningar från Kardiovaskulärt Vårmöte.

I terapiområdet Kardiologi får du aktuella videointervjuer och rapporter om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling och riktlinjer för screening och strokeprevention. 

Förmaksflimmer, som ökar risken för stroke, har ett stort utrymme i terapiområdet Kardiologi. Här kan du se webbsändningar om bland annat NOAK i primärvården, risk för PAH och riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer.

Inom Kardiologi hittar du information om tromboembolism, ST-höjningsinfarkter, randomiserade studier och det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC.

I terapiområdet Kardiologi finns många videor och webbsändningar om olika kardiologiska frågeställningar, exempelvis Akut Koronart Syndrom, utplacering av vänsterkammarelektrod, graviditet och hjärtsjukdom och diagnostik av mitralisklaffprolaps med ekokardiografi.  

Du kan också höra om den svenska DETOX-studien som påverkat kardiologiska riktlinjer både i Sverige och Europa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Kardiologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring kardiologiska sjukdomar och hör kardiologer berätta om just sina fokusområden. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på kardiologi. 

______________________

Pfizers hemsida för Eliquis

Kort produktresumé: Eliquis (apixaban)