Hjärtamyloidos - vanligare än man trott

Symposium om Hjärtamyloidos Stockholm 16/2 2023

Senaste videos

Senaste videos

16:19
Falldiskussioner – Diagnostik
attr-cm hjärtamyloidos webbinar
23:26
Hur vi kan hjälpa patienter med hjärtamyloidos
attr-cm kardiologi dpd-skint
44:11
Hjärtamyloidos - Hur ställer vi en tidig diagnos och hur behandlar vi våra patienter?
attr-cm hjärtamyloidos kardiologi
05:17
Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos?
kardiologi attr-cm mest sedda
33:05
Hjärtamyloidos – Från misstanke till behandling – en fallbaserad session
vårmötet hjärtamyloidos jakob lundgren
40:06
Hjärtamyloidos - vanligare än man trott
attr-cm hjärtamyloidos webbinar
02:56
Summering av Patienter med förmaksflimmer - utmaning för primärvården - Boris Klanger, specialist i allmänmedicin
boris klanger flimmerveckan kardiologi
03:41
Hur följer man upp behandlade patienter?
hjärtamyloidos kardiologi arash mokhtari
02:48
Take home message från symposiet
hjärtamyloidos kardiologi kurt boman
02:46
Nya data från Kardiovaskulärt vårmöte
attr-cm hjärtamyloidos kardiologi
02:34
Hur jämlik är egentligen vården vid förmaksflimmer - Tord Juhlin, överläkare Kardiologikliniken SUS Lund
tord juhlin kardiovaskulära vårmötet jämlikhet
04:35
Kan livsstilsfaktorer påverka prognosen efter lungvensisolering - Tord Juhlin, överläkare Kardiologikliniken SUS Lund
tord juhlin kardiovaskulära vårmötet livsstilsfaktorer
03:56
Förmaksflimmer hos patienter med ärftliga kardiomyopatier - Pyotr Platonov, professor vid Lunds Universitet, Överläkare arytmikliniken Lund, Ordförande för arbetsgrupp Kardiogenetik, Svenska Kardiologföreningen
kardiologi eliquis eliquis webinar
02:19
Kardiologen på handleden - hur pålitliga är våra smarta klockor samt förmaksflimmer hos kvinnor - Linda Johnson, docent i kardiovaskulär epidemiologi, Lunds universitet
kardiologi eliquis eliquis webinar
02:21
Medelålderns klaffel - med fokus på primär mitralis klaffsjukdom och mitralisklaff kollaps - Bahria Shahim, ST-läkare på hjärtkliniken i Karolinska sjukhuset, biträdande lektor på Karolinska institutet
kardiologi eliquis eliquis webinar
03:00
Patienters extraslag ventrikulärt (VES) och supraventrikulärt (SVES) och dess variation från dag till dag - Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi SUS
kardiologi eliquis eliquis webinar
02:14
Summering av Äldre patienter med förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion - Tord Juhlin, överläkare kardiologikliniken SUS Lund
tord juhlin flimmerveckan kardiologi
02:16
Summering av Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt - Jakob Lundgren, Kardiolog
jakob lundgren hjärtsvikt flimmerveckan
02:53
Summering av EKG-tolkning - flimmer eller inte flimmer - Peter Hammarlund, Specialist i Internmedicin och Kardiologi
peter hammarlund ekg flimmerveckan
26:00
Patientfall: Diagnostik vid Hjärtamyloidos
hjärtamyloidos attr-cm kardiologi
24:13
Bilddiagnostik vid hjärtamyloidos
attr-cm hjärtamyloidos ekg
43:37
Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt - Jakob Lundgren, Kardiolog
förmaksflimmer flimmerveckan kardiologi
44:49
Äldre patienter med förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion - Tord Juhlin, överläkare kardiologikliniken SUS Lund
tord juhlin flimmerveckan kardiologi
44:29
EKG-tolkning - flimmer eller inte flimmer - Peter Hammarlund, Specialist i Internmedicin och Kardiologi
flimmerveckan kardiologi eliquis webinar
41:11
Patienter med förmaksflimmer - utmaningar för primärvården - Boris Klanger, specialist i allmänmedicin
flimmerveckan kardiologi eliquis webinar
01:00
Information om plattformen EDP - en plattform utvecklad åt sjukvården
kardiologi eliquis
03:01
Summering av Behandling med orala antikoagulantia hos äldre patienter - Fredrik Wallentin, överläkare och kardiolog
magtarmblödning kliniskt komplexa situationer blödningar
03:03
Summering av Komplexa fall med patienter med förmaksflimmer och komorbiditet - Jesper van der Pals, docent och överläkare
magtarmblödning kliniskt komplexa situationer blödningar
01:02
Vad som ingår i LIPUS-certifierade utbildningen AF-VTE
kardiologi eliquis
05:11
Genomgång av Eliquis digitala patientfolder (EDP)
kardiologi eliquis

Ämnen inom Kardiologi

Förmaksflimmer Vte Stroke

Tidigare webbsändningar

Tidigare webbsändningar

16:19
Falldiskussioner – Diagnostik
attr-cm hjärtamyloidos webbinar
40:06
Hjärtamyloidos - vanligare än man trott
attr-cm hjärtamyloidos webbinar
02:56
Summering av Patienter med förmaksflimmer - utmaning för primärvården - Boris Klanger, specialist i allmänmedicin
boris klanger flimmerveckan kardiologi
02:34
Hur jämlik är egentligen vården vid förmaksflimmer - Tord Juhlin, överläkare Kardiologikliniken SUS Lund
tord juhlin kardiovaskulära vårmötet jämlikhet
04:35
Kan livsstilsfaktorer påverka prognosen efter lungvensisolering - Tord Juhlin, överläkare Kardiologikliniken SUS Lund
tord juhlin kardiovaskulära vårmötet livsstilsfaktorer
03:56
Förmaksflimmer hos patienter med ärftliga kardiomyopatier - Pyotr Platonov, professor vid Lunds Universitet, Överläkare arytmikliniken Lund, Ordförande för arbetsgrupp Kardiogenetik, Svenska Kardiologföreningen
kardiologi eliquis eliquis webinar
02:19
Kardiologen på handleden - hur pålitliga är våra smarta klockor samt förmaksflimmer hos kvinnor - Linda Johnson, docent i kardiovaskulär epidemiologi, Lunds universitet
kardiologi eliquis eliquis webinar
02:21
Medelålderns klaffel - med fokus på primär mitralis klaffsjukdom och mitralisklaff kollaps - Bahria Shahim, ST-läkare på hjärtkliniken i Karolinska sjukhuset, biträdande lektor på Karolinska institutet
kardiologi eliquis eliquis webinar
03:00
Patienters extraslag ventrikulärt (VES) och supraventrikulärt (SVES) och dess variation från dag till dag - Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi SUS
kardiologi eliquis eliquis webinar
02:14
Summering av Äldre patienter med förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion - Tord Juhlin, överläkare kardiologikliniken SUS Lund
tord juhlin flimmerveckan kardiologi
02:16
Summering av Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt - Jakob Lundgren, Kardiolog
jakob lundgren hjärtsvikt flimmerveckan
02:53
Summering av EKG-tolkning - flimmer eller inte flimmer - Peter Hammarlund, Specialist i Internmedicin och Kardiologi
peter hammarlund ekg flimmerveckan
24:13
Bilddiagnostik vid hjärtamyloidos
attr-cm hjärtamyloidos ekg
43:37
Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt - Jakob Lundgren, Kardiolog
förmaksflimmer flimmerveckan kardiologi
44:49
Äldre patienter med förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion - Tord Juhlin, överläkare kardiologikliniken SUS Lund
tord juhlin flimmerveckan kardiologi
44:29
EKG-tolkning - flimmer eller inte flimmer - Peter Hammarlund, Specialist i Internmedicin och Kardiologi
flimmerveckan kardiologi eliquis webinar

Kongresser och möten

Esc Kardiovaskulärt Vårmöte Esoc

Intervjuer från ESC

Intervjuer från ESC

10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården - Stefan James, Professor
eliquis kardiologi esc
15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
12:11
STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor, konsult kardiolog
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:12
DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
esc kardiologi eliquis
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:43
Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI
tigist wodaje esc förmaksflimmer
05:50
Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare
esc förmaksflimmer kardiologi
03:06
Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
09:26
Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:03
Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet
eliquis senaste senaste webinar
05:13
Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet
eliquis senaste senaste webinar
02:41
Multiplex screening for biomarkers associated with subsequent heart failure hospitalisation in patients with atrial fibrillation, insights from the ARISTOTLE trial - Tymon Pol, Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University
eliquis senaste senaste webinar
03:31
How reliable are single day electrocardiogram measurements to detect excessive supraventricular ectopic activity - Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi & Doktorand
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:31
Menopausal vasomotor symptoms and subclinical atherosclerotic cardiovascular disease - Sigrid Nilsson, AT-läkare, doktorand
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:02
Genetic factors predisposing to arrhythmic events and QTc prolongation during follow-up in long QT patients with unaffected QTc at initial presentation: Swedish experience - Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:32
Neurofilament light chain (NFL) - a neuron-specific plasma biomarker for evaluating risk of ischemic cerebral events in atrial fibrillation - Julia Aulin, MD, PhD, Postdoc
eliquis senaste senaste webinar
03:18
ESC 2022 - Ny studie om VES somprediktor för förmaksflimmer - Alexandra Måneheim, doktorand vid Lunds Universitet
senaste filmerna mest sedda esc 2022
04:16
ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare
senaste filmerna mest sedda esc 2022
03:25
ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand
senaste filmerna mest sedda kajsa strååt
07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
emma svennberg stroke kardiologi
01:10
ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI
oskar angerås ziad hijazi aks
17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
bengt johansson esc kardiologi
11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
carina blomström lundqvist esc kardiologi
12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
mats börjesson esc kardiologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
08:17
Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI
esc renato d. lopes aks
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
esc kardiologi esc2019_dag4
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
karin schenck-gustafsson esc kardiologi
03:00
BMI och kardiovaskulär risk
claes held esc kardiologi
02:14
Trippelterapi och blödningsrisk
anna holm esc kardiologi
02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation - Carina Blomström-Lundqvist, professor Uppsala Universitet
carina blomström lundqvist esc kardiologi
03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
ander cohen esc vte

Missa inget inom Kardiologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Kardiologi i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde - Kardiologi. Genom vårt nyhetsbrev når du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ESC (European Society of Cardiology), ESOC (European Stroke Organisation Conference) och EHRA (European Heart Rhythm Association). Du kan också lyssna till föreläsningar från Kardiovaskulärt Vårmöte.

I terapiområdet Kardiologi får du aktuella videointervjuer och rapporter om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling och riktlinjer för screening och strokeprevention. 

Förmaksflimmer, som ökar risken för stroke, har ett stort utrymme i terapiområdet Kardiologi. Här kan du se webbsändningar om bland annat NOAK i primärvården, risk för PAH och riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer.

Inom Kardiologi hittar du information om tromboembolism, ST-höjningsinfarkter, randomiserade studier och det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC.

I terapiområdet Kardiologi finns många videor och webbsändningar om olika kardiologiska frågeställningar, exempelvis Akut Koronart Syndrom, utplacering av vänsterkammarelektrod, graviditet och hjärtsjukdom och diagnostik av mitralisklaffprolaps med ekokardiografi.  

Du kan också höra om den svenska DETOX-studien som påverkat kardiologiska riktlinjer både i Sverige och Europa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Kardiologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring kardiologiska sjukdomar och hör kardiologer berätta om just sina fokusområden. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på kardiologi. 

______________________

Pfizers hemsida för Eliquis

Kort produktresumé: Eliquis (apixaban)